close
تبلیغات در اینترنت
گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

 

گرفتن بهترین ویژگی های ویندوز7 بر روی سیستم عامل خود

توصیفاتی که ازمشخصه های ویندوز7شده،سبب شده است تابسیاری ازتوقعات نسبت به این سیستم عامل بالا رفته وخیلی ازکاربران علاقمندباشندتامشخصه های آن را قبل ازبه بازار آمدن این سیستم عامل،درسیستم عامل های قبلی خودیعنی ویندوزXPو ویستا داشته باشند.درحقیقت ویندوز7خیلی متفاوت ازویندوزویستانیست امامشخصه هایی دارد که ارزش امتحان کردن رادارند که برای بهره گیری ازآنها نیازی به نصب ویندوز7نیست.دراینجاتعدادی ازبرنامه های رایگان وجایگزین معرفی میشوندکه محیط این مشخصه هادرویندوز7رابرروی سیستم عامل خود شبیه سازی می کند.
 

 
ادامه مطلب ...