close
تبلیغات در اینترنت
دربهای اتوماتیک

نماد ها و اصطلاحات مورد استفاده در دربهای اتوماتیک

حروف و کلمات فنی مورد استفاده در زمینه دربهای اتوماتیک

امروزه استفاده از درب اتوماتیک اسلایدینگ در نماهای بیرونی ساختمان ها و به ویژه در قسمت ورودی آنها بسیار متداول می باشد.

دو عدد دستک در دو طرف درب برای باز و بسته کردن درب های سمت راست و چپ در ساختار این دربها استفاده شده است که رابطه بین آنها عموماً با حروف O  و X نشان داده می شود که حرف O نشان دهنده پنل یا لت ثابت و حرف X نشان دهنده پنل یا لت متحرک می باشد.

انجام نشانه گذاری ها توسط این دو حرف امکان توصیف نحوه حرکت درب هایی که از بیش از دو پنل یا لت ساخته شده اند را میسر می سازد.

در جدول زیر نحوه حرکت درب در حالت های مختلف نشان داده شده اند: 

 

 

لیست واژگان مورد استفاده در درب اتوماتیک اسلایدینگ

معانی صریح

تعداد لت ها

حرکت پنل ها

توضیحات

OX یا راست دست

2

 - leftarrow

پنل یا لت سمت راست به چپ حرکت می کند

XO یا چپ دست

2

 rightarrow -

لت سمت چپ به راست حرکت می کند

OX-O

3

 - leftarrow -

پنل مرکزی به سمت چپ حرکت می کند

O-XO

3

 - rightarrow -

پنل مرکزی به سمت راست حرکت می کند

XOOX

4

 rightarrow - - leftarrow

پنل های خارجی به سمت قسمت مرکزی به حرکت در می آیند

OXXO

4

 - leftarrow rightarrow -

پنل های مرکزی به سمت قسمت های خارجی به حرکت در می آیند

آدرس جدید سایت:

www.DPFARAZ.com

خط ویژه 24 ساعته 66754791 - 021

آدرس جدید سایت:

www.DPFARAZ.comآدرس جدید سایت:

www.DPFARAZ.com

 

 مطالب مرتبط